Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Informatyka


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Światłowody: Zasada działania i zastosowanie

W dzisiejszych czasach informacja jest najbardziej poszukiwanym i cenionym produktem przeznaczonym do sprzedaży. Pod względem szybkości i jakości przepływu informacji światł [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:34 , Wyświetleń: 1080 , Ocena: 37.96, Głosów: 25, Autor: elkakida

Światłowody (2)

Światłowody – informacje ogólneEra współczesnej telekomunikacji rozpoczęła się w ubiegłym stuleciu wraz z wynalezieniem telegrafu. Rozpoczął on transmisję inf [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:07 , Wyświetleń: 1133 , Ocena: 27.33, Głosów: 45, Autor: Mafej

Ścieci komputerowe

Sieć komputerowa jest to zespół oddalonych od siebie komputerów i urządzeń peryferyjnych, połączonych liniami transmisji danych; Zależnie od wielkości, rodzaju i stopnia [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:40 , Wyświetleń: 916 , Ocena: 16.32, Głosów: 56, Autor: majka100100

zarządzanie informacją

Chcemy się zatrzymać na ważnym problemie-zarządzaniu informacją. Wróćmy do kontekstu czasów, w których się uczysz. Wiesz, że gwarantowany rozwój technik wymiany informa [...]

Dodano: 2009-03-21 22:48:01 , Wyświetleń: 937 , Ocena: 164, Głosów: 5, Autor: elkakida

stare komputery

Stare Komputery gdy je sie uruchamiało nie wgrywały się tak kolorowo jak dziś. Nie było ikon ani tapet. Jednym słowem były nudne. [...]

Dodano: 2009-03-21 22:48:02 , Wyświetleń: 980 , Ocena: 32.68, Głosów: 30, Autor: elkakida

program zgadujący liczbę z wybranego zakresu liczb

Program zgadujacy;uses CRT;var a,b,c,k,x:integer;beginrandomizeclrscr;writeln('Program pozwalajacy zgadnac liczbe z wybranego zbioru');repeatwrite(' [...]

Dodano: 2009-03-21 22:48:00 , Wyświetleń: 802 , Ocena: 34.39, Głosów: 17, Autor: elkakida

program wzkonujący tablicę dwuwymiarową , z zapisaniem w pliku i elementami max i min

program tabl;uses CRT;type tab=array[1..20,1..20] of integer;var A:tab;max,min:integer;var plik:text; procedure czytaj(var A:tab); var i,j:integer [...]

Dodano: 2009-03-21 22:47:59 , Wyświetleń: 881 , Ocena: 29.28, Głosów: 24, Autor: elkakida

program wyświetlający trójkąciki na ekranie monitora

0 [...]

Dodano: 2009-03-21 22:47:56 , Wyświetleń: 817 , Ocena: 27.19, Głosów: 20, Autor: elkakida

program wygaszacz z dźwiękiem

program wygaszacz1;uses CRT;var x,y,i,k:longint;beginrandomize;clrscr;for i:=1 to 50 dobeginx:=random(80);y:=random(51);gotoXY(x,y);k:=r [...]

Dodano: 2009-03-21 22:47:58 , Wyświetleń: 797 , Ocena: 28.08, Głosów: 25, Autor: elkakida

program wygaszacz - bardzo prosty wygaszacz komputerowy

0 [...]

Dodano: 2009-03-21 22:47:55 , Wyświetleń: 785 , Ocena: 27.43, Głosów: 20, Autor: elkakida

program wczytujący imie i nazwisko i wyświetlający je odwrotnie

program revers;uses crt;var imie_i_nazwisko:string; i:integer;beginclrscr;writeln('Podaj imi© i nazwisko:');readln(imie_i_nazwisko);for i:=l [...]

Dodano: 2009-03-21 22:47:57 , Wyświetleń: 985 , Ocena: 31.81, Głosów: 26, Autor: elkakida

program trojmian

program trojmian;uses CRT;var a,b,c,x1,x2,delta:real;beginclrscr;write('a='); readln(a);write('b='); readln(b);write('c='); readln(c);delta:=sqr(b)- [...]

Dodano: 2009-03-21 22:47:54 , Wyświetleń: 873 , Ocena: 27.5, Głosów: 25, Autor: elkakida

program tablica wczytująca liczby losowe oraz element max i min

program losowo;uses CRT;var A:array[1..20] of Real; procedure one; var i:integer; begin randomize; For i:=1 to 20 do begin [...]

Dodano: 2009-03-21 22:47:54 , Wyświetleń: 1006 , Ocena: 36.1, Głosów: 28, Autor: elkakida

program tablica jednowymiarowa wczytująca liczby nieparzyste , element max i min i zapisanie w pliku

program tabl;uses CRT;type tab=array[1..20] of integer;var A:tab;max,min:integer;var plik:text; procedure czytaj(var A:tab); var i:integer; [...]

Dodano: 2009-03-21 22:47:51 , Wyświetleń: 900 , Ocena: 43.81, Głosów: 15, Autor: elkakida

program sortowanie bąbelkowe

program bubble;uses CRT;var i,n,j,a:LongInt;beginFor i:=1 to n dobeginFor j:=2 to n dobeginIf a[j-1]>a[j] thenbeginzamiana(a[j-1],a[j]); [...]

Dodano: 2009-03-21 22:47:49 , Wyświetleń: 870 , Ocena: 37.48, Głosów: 20, Autor: elkakida

program matrix

program matrix;uses CRT;var k,i,m:integer;beginclrscr;textcolor(lightgreen);repeatm:=random(80);For i:=1 to 25 dobegingotoXY(m+1,i);k:=r [...]

Dodano: 2009-03-21 22:47:52 , Wyświetleń: 851 , Ocena: 31.08, Głosów: 24, Autor: elkakida

program choinka

0 [...]

Dodano: 2009-03-21 22:48:00 , Wyświetleń: 880 , Ocena: 38.95, Głosów: 18, Autor: elkakida

program antymatrix

program antymatrix;uses CRT;var k,i,m:integer;beginclrscr;textcolor(lightgreen);repeatm:=random(25);For i:=1 to 80 dobegingotoXY(i,m+1); [...]

Dodano: 2009-03-21 22:48:04 , Wyświetleń: 745 , Ocena: 30.24, Głosów: 20, Autor: elkakida

program animacja 5

program anim4;uses crt;procedure one;var x:integer;beginfor x:=0 to 5 do begin clrscr; window (37+x,x,38+x,x); write ('*'); d [...]

Dodano: 2009-03-21 22:47:47 , Wyświetleń: 918 , Ocena: 136.83, Głosów: 5, Autor: elkakida

program animacja 4

program anim4;uses crt;procedure one;var x:integer;beginfor x:=0 to 5 do begin clrscr; window (37+x,x,38+x,x); write ('*'); d [...]

Dodano: 2009-03-21 22:47:46 , Wyświetleń: 1024 , Ocena: 28.96, Głosów: 27, Autor: elkakida

program animacja 3

0 [...]

Dodano: 2009-03-21 22:47:46 , Wyświetleń: 1189 , Ocena: 50.43, Głosów: 20, Autor: elkakida

program animacja 2

0 [...]

Dodano: 2009-03-21 22:47:46 , Wyświetleń: 1168 , Ocena: 40.62, Głosów: 25, Autor: elkakida

program animacja 1

0 [...]

Dodano: 2009-03-21 22:48:03 , Wyświetleń: 860 , Ocena: 31.52, Głosów: 22, Autor: elkakida

program algorytm euklidesa iteracyjnie

program ALG_EUKLIDESA;uses CRT;var i,n,m,a:integer;begin writeln; writeln('Wpisz pierwsza liczbe do algorytmu Euklidesa '); readln(n);< [...]

Dodano: 2009-03-21 22:47:45 , Wyświetleń: 1134 , Ocena: 46.2, Głosów: 19, Autor: elkakida

program "trójkąt Pascala"

program trojkat_Pascala;uses graph;var karta,tryb,n,k:integer; x,y:longInt; ilS:string; t:array[1..33] of longInt;begin karta:=detect; initGra [...]

Dodano: 2009-03-21 22:48:02 , Wyświetleń: 1235 , Ocena: 32.06, Głosów: 34, Autor: elkakida

podstawy....

LOGIN NAME – NAZWA KONTAKOMPUTER - (ANG. COMPUTER) urządzenie służące do obliczeń matematycznych.Obecnie służą do (m.in.):·redagowania tekstu,& [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:53 , Wyświetleń: 1100 , Ocena: 13.44, Głosów: 72, Autor: ew.la

monosacharydy - wersja encyklopedyczna

MONOSACHARYDY [gr.], monocukry, cukry proste, monozy, polihydroksylowe aldehydy (aldozy) i ketony (ketozy), o wzorze sumarycznym CnH2 nOn, które podczas hydrolizy nie tworzą pros [...]

Dodano: 2008-03-09 18:31:50 , Wyświetleń: 955 , Ocena: 16.36, Głosów: 44, Autor: ew.la

komputer i jak komputer rozumie informacje

KOMPUTERMikroprocesor to niepodzielny układ scalony, do którego wprowadzamy dane wejściowe i program ich przetwarzania, a otrzymujemy dane wyjściowe. Jednak procesor ni [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:27 , Wyświetleń: 1070 , Ocena: 19.37, Głosów: 48, Autor: ew.la

dBase IV

dBase IV1.CENTRUM STEROWANIADla wielu użytkowników pierwszy kontakt z dBase IV to kontakt z Centrum Sterowania, które pozwala na pełne wykorzystanie systemu menu. Z Cen [...]

Dodano: 2008-02-11 21:01:43 , Wyświetleń: 2039 , Ocena: 34.89, Głosów: 61, Autor: ew.la

algorytmy (2)

Algorytm inform. dokładny przepis wykonania w określonym porządku skończonej liczby operacji, pozwalający na rozwiązanie każdego zadania danego typu, mat, reg [...]

Dodano: 2008-09-17 10:50:30 , Wyświetleń: 1556 , Ocena: 17.76, Głosów: 54, Autor: Michalk88

Zaslianie bramek logicznych TTL i CMOS

Napięcie zasilania układów scalonych TTL, zgodnie z danymi katalogowymi, wynosi UCC=5V ± 5%. W tolerancji uwzględniono również napięcie tętnienia o częstotliwości [...]

Dodano: 2008-11-17 18:51:52 , Wyświetleń: 900 , Ocena: 26.28, Głosów: 31, Autor: Mafej

Zasilacz UPS to nie tylko urządzenie poprawiające jakość napięcia sieciowego (2)

Zasilacz UPS to nie tylko urządzenie poprawiające jakość napięcia sieciowego, to także – a może przede wszystkim – magazyn energii. UPS realizuje dwa zadania: za [...]

Dodano: 2008-10-25 10:10:21 , Wyświetleń: 1121 , Ocena: 43.37, Głosów: 18, Autor: Mafej

Zasady wydawania poleceń systemu operacyjnego DOS.

Temat: Zasady wydawania poleceń systemu operacyjnego DOS.1. Podstawowe komendy.CLS - czyść ekran,VER - podaje wersję DOS-a,DATE - ustawienie bieżącej daty,

Dodano: 2008-12-08 09:24:19 , Wyświetleń: 1805 , Ocena: 115, Głosów: 10, Autor: majka100100

Zasady BHP

Spis treści:1. Odpowiednie stanowisko pracy.1.1. Monitor i klawiatura.2. Pomieszczenie.2.1. Meble.3. Zabezpieczenie warunków zdrowotnych.3.1. Ust [...]

Dodano: 2009-04-14 16:57:33 , Wyświetleń: 1111 , Ocena: 211.17, Głosów: 5, Autor: elkakida

Zasada działania wydruku na drukarce igłowej

Wyróżniamy cztery podstawowe typy drukarek komputerowych: igłowe, laserowe, atramentowe i termiczne. Oprócz tego wśród drukarek laserowych i atramentowych pojawił się termi [...]

Dodano: 2008-02-11 21:01:38 , Wyświetleń: 2020 , Ocena: 48.67, Głosów: 32, Autor: ew.la

Zarabianie przez internet

Autorzy stron internetowych twierdzą jakie to proste, jakie to łatwe, ileż to tysięcy złotych można zarobić na miesiąc - niestety nie wygląda to aż tak kolorowo i nie je [...]

Dodano: 2008-10-17 19:37:11 , Wyświetleń: 834 , Ocena: 25.54, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Zagrożenia w internecie - czyli jak rozpoznać wirusa.

Jak najprościej rozpoznać wirusa? Kolejne generacje wirusuów, robaków i innego komputerowego paskudztwa docierające do nas emailem mają coraz sprytniejsze mechanizmy mające [...]

Dodano: 2009-01-06 18:11:40 , Wyświetleń: 849 , Ocena: 38.41, Głosów: 16, Autor: majka100100

Zagrożenia płynące z korzystania z internetu

Umiejętność właściwego korzystania z komputera i internetu, dokonywania wyboru i właściwej oceny materiałów pisanych, filmowych, zasobów informacyjnych internetu, program [...]

Dodano: 2008-10-25 15:08:35 , Wyświetleń: 1025 , Ocena: 27.39, Głosów: 35, Autor: Mafej

Zagrożenia programowe i sposoby walki z wirusami

Pierwsze wirusy komputerowe dla IBM PC pojawiły się już w 1986 r., ale jeszcze dwa lata później wiele postaci świata informatycznego wątpiło w ich ist-nienie. Peter Norton [...]

Dodano: 2008-02-11 21:04:06 , Wyświetleń: 1785 , Ocena: 36.6, Głosów: 46, Autor: ew.la

Zadania z tablic

program ileliter; {wypisuje ile jest jakich liter}type tablica=array['A'..'Z'] of integer;var napis:string;ch:char;i:byte;T:tablica;begin for ch:='A' to 'Z' d [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:00 , Wyświetleń: 1206 , Ocena: 11.05, Głosów: 54, Autor: ew.la

Z czego się bierze popularność komputera?

Z czego się bierze popularność komputera?Co to jest Internet?Popularność komputera bierze się w dzisiejszych czasach z wielu czynników. Najważniejszym z nich jest u [...]

Dodano: 2008-03-06 23:07:39 , Wyświetleń: 885 , Ocena: 28.68, Głosów: 24, Autor: ew.la

Wykorzystanie internetu w reklamie

1. InternetInternet to globalna sieć komputerowa oparta na protokole komunikacyjnym TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/internet Protocol); jest największą siecią ko [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:08 , Wyświetleń: 863 , Ocena: 43.21, Głosów: 18, Autor: majka100100

Wydajne sposoby chłodzenia Peceta

Wentylatory:a)hałas 75 dBAb)rodzaje wentylatorów :małe , dużec)hałas wentylatora zasilacza 60 dBAWentylator:Jest to technicze urządzenie wirnikowe do poru [...]

Dodano: 2008-10-19 13:42:14 , Wyświetleń: 1058 , Ocena: 43.31, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Wybierz jedno z urządzeń wejścia/wyjścia komputera i opisz je.(drukarka atramentowa)

1. HISTORIA DRUKARKI: Historia drukarki jest starsza nawet niż historia monitora. W pierwszych komputerach zdolnych do dialogu z użytkownikiem, komunikacja maszyny z cz [...]

Dodano: 2008-11-10 12:32:35 , Wyświetleń: 2553 , Ocena: 29.95, Głosów: 37, Autor: Mafej

Wirusy komputerowe. Profilaktyka antywirusowa. Programy antywirusowe. (2)

Wstęp.Pierwsze wirusy komputerowe dla IBM PC pojawiły się już w 1986 r., ale jeszcze dwa lata później wiele postaci świata informatycznego wątpiło w ich istnienie. Pet [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:41 , Wyświetleń: 1479 , Ocena: 431, Głosów: 0, Autor: majka100100

Wirusy komputerowe. Profilaktyka antywirusowa. Programy antywirusowe. (1)

Wstęp.Pierwsze wirusy komputerowe dla IBM PC pojawiły się już w 1986 r., ale jeszcze dwa lata później wiele postaci świata informatycznego wątpiło w ich istnienie. Pet [...]

Dodano: 2008-06-12 19:56:54 , Wyświetleń: 1578 , Ocena: 21.02, Głosów: 58, Autor: tom

Wirusy komputerowe. (3)

-wstępWirusy komputerowe potrafią wprowadzić z równowagi każdego. Kiedy stanie się jasne, że w komputerze znajduje się wirus, zdenerwuje się zarówno doświadczony uż [...]

Dodano: 2009-04-05 23:56:37 , Wyświetleń: 1454 , Ocena: 4, Głosów: 5, Autor: elkakida

Wirusy komputerowe. (2)

Wirus komputerowy, kod, który wskutek braku systemowej ochrony zasobów w jednoprogramowych systemach operacyjnych komputerów osobistych dokonuje zaprogramowanych przez jego auto [...]

Dodano: 2008-12-12 16:54:06 , Wyświetleń: 1566 , Ocena: 3.07, Głosów: 14, Autor: majka100100

Wirusy komputerowe. (1)

Co to jest wirus?Wirus komputerowy to program, (po łacinie wirus oznacza truciznę) który posiada zdolność do samoczynnego powielania się i przenoszenia z jednego kompute [...]

Dodano: 2008-11-21 20:05:33 , Wyświetleń: 1730 , Ocena: 3.07, Głosów: 27, Autor: Mafej

Wirusy komputerowe i profilaktyka antywirusowa

Pierwsze wirusy komputerowe dla IBM PC pojawiły się już w 1986 r., ale jeszcze dwa lata później wiele postaci świata informatycznego wątpiło w ich istnienie. Peter Nort [...]

Dodano: 2008-10-10 11:29:51 , Wyświetleń: 1044 , Ocena: 45.06, Głosów: 15, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?