Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Informatyka


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Procesory (1)

PROCESORY Intel Pentium IIProcesory Pentium II spotykane są w różnych wersjach. Naj-tańsze modele Pentium II 233 i 266 MHz (obecnie już nie do-stępne), produkowan [...]

Dodano: 2008-02-11 21:04:34 , Wyświetleń: 1088 , Ocena: 39.67, Głosów: 20, Autor: ew.la

Poczta elektroniczna - zastosowania

Poczta elektroniczna, E-mail, jedna z podstawowych usług dostępnych w sieciach komputerowych, polegająca na przesyłaniu komunikatów tekstowych, lub całych plików np. graficz [...]

Dodano: 2008-02-11 21:04:35 , Wyświetleń: 814 , Ocena: 14.36, Głosów: 54, Autor: ew.la

Ochrona danych.

Ustawa z dnia 16.04.93 daje przedsiębiorcom m.in. prawo do ochrony tajemnic firmy. Wykorzystanie we własnej działalności gospodarczej informacji pochodzącej od byłego pracoda [...]

Dodano: 2008-02-11 21:04:36 , Wyświetleń: 862 , Ocena: 20.81, Głosów: 36, Autor: ew.la

Internet (3)

Internet - Nowe możliwości jakie nam daje - Z technicznego punktu widzenia Internet jest siecią komputerową składającą się z setek tysięcy komputerów [...]

Dodano: 2008-02-11 21:04:37 , Wyświetleń: 1516 , Ocena: 64.42, Głosów: 11, Autor: ew.la

Systemy operacyjne (1)

RED HAT LINUX 5.2 – „CZERWONY KAPTUREK”Duża popularność, jaką zdobyły produkty firmy Red Hat Software, dowodzi że użytkownikami Linuxa mogą być nie t [...]

Dodano: 2008-02-11 21:04:39 , Wyświetleń: 1700 , Ocena: 46, Głosów: 25, Autor: ew.la

Sortowanie

program Sortowanie;uses crt;type dane = array[1..50] of integer;var a : dane; n,i : integer; c : char;procedure Linia;begin Tex [...]

Dodano: 2008-02-11 21:04:58 , Wyświetleń: 1121 , Ocena: 13.7, Głosów: 66, Autor: ew.la

Zadania z tablic

program ileliter; {wypisuje ile jest jakich liter}type tablica=array['A'..'Z'] of integer;var napis:string;ch:char;i:byte;T:tablica;begin for ch:='A' to 'Z' d [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:00 , Wyświetleń: 1206 , Ocena: 11.05, Głosów: 54, Autor: ew.la

Na co trzeba zwrocic uwage kupujac komputer

Kupując komputer trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na "rozmiar" firmy, w której kupujemy. Jak uczy smutne doświadczenie im mniejsza firma, tym więcej problemów w wypadk [...]

Dodano: 2008-02-13 18:49:57 , Wyświetleń: 909 , Ocena: 17.56, Głosów: 44, Autor: ew.la

Program w Pacsalu pt. Totolotek

Program ajajaj;uses crt;var i,j:integer; a:array[1..6] of integer; g:char;label 1;beginrepeat1:randomize;for i:=1 to 6 do begin [...]

Dodano: 2008-02-14 14:13:01 , Wyświetleń: 1276 , Ocena: 22.43, Głosów: 50, Autor: ew.la

Program w Pascalu pt. Rada dnia

Program PC;uses crt;var i,j,k,l,m,n:longint;procedure wyr1;begini:=random(24)+1;if i=1 then write('Cykaj');if i=2 then write('Wal');if i=3 then writ [...]

Dodano: 2008-02-14 14:13:02 , Wyświetleń: 1018 , Ocena: 20.07, Głosów: 44, Autor: ew.la

Program w Pascalu pt. Silnia

Program silnia;Uses Crt;Var a,b,c:REAL; e:char;begin repeat ClrScr; write('podaj liczbe kt˘rĄ chcesz podnie˜† do pot [...]

Dodano: 2008-02-14 14:13:03 , Wyświetleń: 1421 , Ocena: 23.16, Głosów: 44, Autor: ew.la

Ciągi różne

Program ciong(input,output); uses crt; var a,b,g,h,i,j,k,l,n,nm,o,p,s,t,u,z,st,su,sz,tu,w:longint; ax,ay,axv,ayv,a1,a1b,r,ah,je,dw,tr,zm:real; c,d,e,f: [...]

Dodano: 2008-02-16 00:59:50 , Wyświetleń: 868 , Ocena: 14.2, Głosów: 50, Autor: ew.la

Rekurencja i iteracja

Rekurencja.Z rekurencją mamy do czynienia wtedy, gdy podprogram (funkcja lub procedura) wywołuje sam siebie. W Pascalu taka konstrukcja językowa jest dozwolona. Podprogramy [...]

Dodano: 2008-02-16 00:59:53 , Wyświetleń: 1512 , Ocena: 20.85, Głosów: 47, Autor: ew.la

Budowa i zadania systemu MS-DOS

Budowa i zadania systemu MS-DOS.I.BUDOWA SYSTEMU Zasadniczy system operacyjny MS-DOS składa się z czterech programów:-programu ładującego, umieszczanego przez prog [...]

Dodano: 2008-02-16 00:59:54 , Wyświetleń: 1167 , Ocena: 18.56, Głosów: 61, Autor: ew.la

Turbo Pascal- instrukcja warunkowa "case"

Instrukcja warunkowa „Case”Instrukcja wyboru jest strukturą sterowania, którą zdefiniował C. Hoare w latach sześćdziesiątych jako rozwinięcie poj [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:06 , Wyświetleń: 1832 , Ocena: 18.08, Głosów: 52, Autor: ew.la

Budowa dysku twardego (1)

Dysk sztywny, dysk twardy (ang. hard disk, hard disk drive) lub zargonowo \"twardziel\" to hermetycznie zamkniety, skladajacy sie z 2 do 8 wirujacych talerzy pokrytych bardzo cien [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:12 , Wyświetleń: 1088 , Ocena: 18.83, Głosów: 53, Autor: ew.la

HeapSort - sortowanie przez kopcowanie

HeapSort - sortowanie przez kopcowanieKopiec (binarny) jest to tablicowa struktura danych, która mozna rozpatrywac jako pelne drzewo binarne. Kazdy wezel drzewa odpowiada [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:15 , Wyświetleń: 993 , Ocena: 18.9, Głosów: 39, Autor: ew.la

Co to jest Internet? (2)

Internet, globalna sieć komputerowa. Podwaliny pod jej powstanie położono na początku lat 60., kiedy amerykańska firma RAND Corporation prowadziła badania nad możliwością [...]

Dodano: 2008-02-21 22:05:09 , Wyświetleń: 1264 , Ocena: 14.73, Głosów: 70, Autor: ew.la

Co to jest WWW?

WWW, World Wide Web, najpopularniejsza z dostępnych usług w sieci Internet. Zbiór dokumentów stworzonych najczęściej, choć niekoniecznie, przy pomocy języka HTML i odnoszą [...]

Dodano: 2008-02-21 22:05:10 , Wyświetleń: 1353 , Ocena: 12.89, Głosów: 83, Autor: ew.la

Internet(ogólne pojęcie nazwy i systemu)

WSTĘPInternet - czym jest? Najogólniej można by powiedzieć iż jest to największa z sieci. Sieć ta jest siecią połączonych komputerów dzięki której możliwe jest pr [...]

Dodano: 2008-02-21 22:05:17 , Wyświetleń: 10000 , Ocena: 17.88, Głosów: 66, Autor: ew.la

Czy społeczeństwo polskie jest społeczeństwem multimedialnym ?

Przez wiele lat, tj. lata 70 i 80, komputery w Polsce znajdowały się tylko w urzędach i na uniwersytetach, i to w dodatku nie wszystkich. Przepływ informacji odbywał się za p [...]

Dodano: 2008-02-21 22:05:19 , Wyświetleń: 926 , Ocena: 16.02, Głosów: 47, Autor: ew.la

Przykładowy projekt pracowni komputerowej -bez rysunków.

NIE UŻYWAĆ W VII L.O.W KATOWICACHPlan pracy do projektu pracowni komputerowej.Charakterystyka pracowni: ü wymiary:700cm dł. / 650cm szer.ü liczba stanowisk [...]

Dodano: 2008-02-26 22:49:15 , Wyświetleń: 1115 , Ocena: 18.7, Głosów: 63, Autor: ew.la

Urzadzenia techniki komputerowej

I. Karty interfejsu sieci komputerowej.Karty interfejsu sieci komputerowej (zwane także kartami NIC - Network Interface Card) są konstruowane tak, aby pasowały do typowego z [...]

Dodano: 2008-02-26 23:06:42 , Wyświetleń: 7587 , Ocena: 24.44, Głosów: 42, Autor: ew.la

Charakterystyczne cechy, wady i zalety oraz cechy wspólne i różnice pomiędzy Windows NT, UNIX, Linux oraz Novell.

Temat: Charakterystyczne cechy, wady i zalety oraz cechy wspólne i różnice pomiędzy Windows NT, UNIX, Linux oraz Novell.I. Architektury systemów operacyjnychPierws [...]

Dodano: 2008-02-26 23:06:43 , Wyświetleń: 1217 , Ocena: 15.58, Głosów: 49, Autor: ew.la

Novell

N O V E L L N E T W A R ESieci lokalne stają się często spotykany elementem wyposażenia przedsiębiorstw i instytucji. O ich popularności decyduje często profit (zysk) [...]

Dodano: 2008-03-01 21:02:42 , Wyświetleń: 1527 , Ocena: 13.31, Głosów: 67, Autor: ew.la

komputer i jak komputer rozumie informacje

KOMPUTERMikroprocesor to niepodzielny układ scalony, do którego wprowadzamy dane wejściowe i program ich przetwarzania, a otrzymujemy dane wyjściowe. Jednak procesor ni [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:27 , Wyświetleń: 1070 , Ocena: 19.37, Głosów: 48, Autor: ew.la

Co to jest FTP?

EFEKTYWNA TRANSMISJA PLIKÓWOd czasu gdy komputery zostały ze sobą połączone w sieć zaczęły także przesyłać między sobą informacje. Obecnie, w czasach gdy Internet [...]

Dodano: 2008-03-02 23:28:39 , Wyświetleń: 1279 , Ocena: 19.58, Głosów: 66, Autor: ew.la

Podział drukarek komputerowych

1.Definicja drukarki.Drukarka – komputerowe urządzenie peryferyjne, używane do drukowania tekstów i grafiki na papierze. Drukarki różnią się szybkością, jakości [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:10 , Wyświetleń: 3359 , Ocena: 13.31, Głosów: 71, Autor: ew.la

podstawy....

LOGIN NAME – NAZWA KONTAKOMPUTER - (ANG. COMPUTER) urządzenie służące do obliczeń matematycznych.Obecnie służą do (m.in.):·redagowania tekstu,& [...]

Dodano: 2008-03-03 23:23:53 , Wyświetleń: 1100 , Ocena: 13.44, Głosów: 72, Autor: ew.la

Napędy taśm magnetycznych

Napędy taśm magnetycznychNapędy taśm magnetycznych w ciągu ostatnich lat uległy ogromnemu przeobrażeniu. Wystarczy powiedzieć, że kiedyś były wielkości szafy, a dzi [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:54 , Wyświetleń: 1083 , Ocena: 17.54, Głosów: 56, Autor: ew.la

SETI @ Home

SETI@Home(The Search for ExtraTerrestrial Intelligence at Home)SETI@Home jest jednym z najbardziej interesujących projektów internetowych. Używając jedynie wygaszacza e [...]

Dodano: 2008-03-05 19:23:55 , Wyświetleń: 2728 , Ocena: 18.34, Głosów: 55, Autor: ew.la

Z czego się bierze popularność komputera?

Z czego się bierze popularność komputera?Co to jest Internet?Popularność komputera bierze się w dzisiejszych czasach z wielu czynników. Najważniejszym z nich jest u [...]

Dodano: 2008-03-06 23:07:39 , Wyświetleń: 885 , Ocena: 28.68, Głosów: 24, Autor: ew.la

Skroty klawiszowe

Internet ExplorerAbyNaciśnijPrzejść do następnej strony ALT+STRZAŁKA W PRAWOPrzejść do poprzedniej strony ALT+STRZAŁKA W LEWOWyśw [...]

Dodano: 2008-03-06 23:07:58 , Wyświetleń: 1312 , Ocena: 22.44, Głosów: 53, Autor: ew.la

Sieci komputerowe.

Sieci komputerowe.Warstwa sieciowa - każdy pakiet w sieci z przełączaniem pakietów zawiera zarówno adres przeznaczenia, jak i adres źródłowy, potrzebne [...]

Dodano: 2008-03-07 19:34:20 , Wyświetleń: 1332 , Ocena: 25.15, Głosów: 46, Autor: ew.la

Urządzenia sieciowe.

Urządzenia sieciowe.Switch - nazywany jest również przełącznikiem lub hubem przełączającym. Switche stosuje się zwykle w sieciach opartych na skrętce. [...]

Dodano: 2008-03-07 19:34:21 , Wyświetleń: 1198 , Ocena: 13.44, Głosów: 63, Autor: ew.la

monosacharydy - wersja encyklopedyczna

MONOSACHARYDY [gr.], monocukry, cukry proste, monozy, polihydroksylowe aldehydy (aldozy) i ketony (ketozy), o wzorze sumarycznym CnH2 nOn, które podczas hydrolizy nie tworzą pros [...]

Dodano: 2008-03-09 18:31:50 , Wyświetleń: 955 , Ocena: 16.36, Głosów: 44, Autor: ew.la

Partycja, a dysk logiczny.

Partycja to zaznaczone na dysku miejsce w którym można zapisywać pliki. Partycja ma tabele partycji, w której są zapisywane wszystkie nazwy plików. Bez partycji nie można s [...]

Dodano: 2008-03-09 18:32:12 , Wyświetleń: 944 , Ocena: 15, Głosów: 51, Autor: ew.la

Jak zwalczać problem roku 2000

W pełni ustrzeżenie się przed problemem Y2K jest nemożliwe, gdyż może on dotyczyć wszystkich urządzeń mającyh w sobie chociaż jeden mały sześcian z wystającymi z boku [...]

Dodano: 2008-03-09 18:32:12 , Wyświetleń: 1725 , Ocena: 21.31, Głosów: 50, Autor: ew.la

Klastry (Clusters)

Klaster, jest jednostka alokacji, jest najmniejszą jednostką dysku, którą system może przydzielić plikowi. Klaster może być wielokrotnością sektora. Większa liczba sekto [...]

Dodano: 2008-03-09 18:32:13 , Wyświetleń: 1877 , Ocena: 18.96, Głosów: 45, Autor: ew.la

Problem roku 2000

We wczesnym okresie komputeryzacji, kiedy maszyny mogły przetwarzać bardzo ograniczoną ilość danych, konstruktorzy i programiści postanowili reprezentować daty w formaci [...]

Dodano: 2008-03-09 18:32:20 , Wyświetleń: 1245 , Ocena: 20, Głosów: 71, Autor: ew.la

Standardy graficzne stosowane w internecie.

W Internecie są stosowane przede wszystkim dwa standardy graficzne GIF i JPEG. Ze względu na ich wady i zalety różnią się ich zastosowania.Format GIFCompuserve zd [...]

Dodano: 2008-03-09 18:32:22 , Wyświetleń: 1229 , Ocena: 13.49, Głosów: 76, Autor: ew.la

Eniac - pierwszy komputer (2)

W 1883 roku angielski wynalazca Charles Babbage zaprojektował maszynę liczącą - nie doceniony w swoich czasach i nazwany "ot, jeszcze jedna zabawka" uważany jest dziś za pier [...]

Dodano: 2008-03-09 18:33:18 , Wyświetleń: 2688 , Ocena: 19.53, Głosów: 50, Autor: ew.la

Systemy operacyjne (2)

System operacyjny jest to zbiór programów, które umożliwiają pracę na komputerze. Systemy operacyjne są pisane w specjalnym formacie, który jest niezrozumiały dla przecię [...]

Dodano: 2008-03-14 09:45:40 , Wyświetleń: 1139 , Ocena: 31.4, Głosów: 29, Autor: ew.la

Nośniki zewnętrzne

Ze względu na to, że pamięć operacyjna komputera nie jest zbyt wielka a zawartość pamięci RAM jest zerowana po wyłączeniu komputera do przechowywania programów komputerow [...]

Dodano: 2008-03-14 09:45:44 , Wyświetleń: 869 , Ocena: 15.79, Głosów: 51, Autor: ew.la

Internet (1)

Prace nad Internetem zaczęły się w latach sześćdziesiątych. W tym czasie naukowcy w firmie Rand Corporation starali się opracować model systemu komunikacyjnego dla ameryka [...]

Dodano: 2008-03-14 09:45:44 , Wyświetleń: 1755 , Ocena: 24.7, Głosów: 45, Autor: ew.la

Internet (od podstaw)

INTERNETInternet jest siecią komputerową, która łączy ze sobą mniejsze sieci komputerowe na całym świecie. Szybki rozwój Internetu w ostatnich latach przełom w techno [...]

Dodano: 2008-03-14 12:52:53 , Wyświetleń: 1275 , Ocena: 18.35, Głosów: 50, Autor: ew.la

Budowa Komputera PC

SPIS TREŚCI1. Wstęp..................................................................................32. Płyta główna.................................................. [...]

Dodano: 2008-03-22 10:10:08 , Wyświetleń: 1654 , Ocena: 32.16, Głosów: 44, Autor: pawlukewa

Sieci komputerowe (3)

Sieci – system komunikacyjny, który pozwala komputerom wymieniać między sobą informacje.Sieci działaja wedle okreslonego zestawu reguł, gwarantującego bezpieczeńs [...]

Dodano: 2008-03-24 14:12:01 , Wyświetleń: 2675 , Ocena: 26.47, Głosów: 48, Autor: pawlukewa

Podział na sprzęt i oprogramowanie.

Komputery osobiste ( PC - Personal Computer )składa się z : 1. komputer właściwy (jednostka centralna) 2. klawiatura 3. monitor 4. mysz 5. drukarka 6. [...]

Dodano: 2008-03-29 15:41:53 , Wyświetleń: 1556 , Ocena: 32.77, Głosów: 30, Autor: pawlukewa

Procesory historia procesorów Intela i AMD

PROCESOR- Jest to układ scalony, którego działanie polega na wykonywaniu instrukcji programów. Jego rolę przyrównać można do roli mózgu. [...]

Dodano: 2008-03-29 15:51:49 , Wyświetleń: 1060 , Ocena: 26.48, Głosów: 30, Autor: pawlukewa

1 2 3 4 5 6 7 8


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?