Strona główna » Liceum » Przedmioty ścisłe » Informatyka


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

DOS Komendy DOS-a

DOS (Disk Operation System) – jest dyskowym systemem operacyjnym przeznaczonym dla jednego użytkownika, do 16-bitowych mikrokomputerów wykorzystujących procesory rodziny I [...]

Dodano: 2008-03-30 09:55:03 , Wyświetleń: 1309 , Ocena: 26.31, Głosów: 44, Autor: pawlukewa

Sieci komputerowe - wstep - notatka

1. Co to jest sieć komputerowa? Jakie korzyści z niej płyną?sieć - min. 2 komputery połączone ze sobąLAN - Local Area NetworkMAN - Metropolitan...WAN - Wide [...]

Dodano: 2008-03-30 09:55:19 , Wyświetleń: 1695 , Ocena: 32.74, Głosów: 30, Autor: pawlukewa

Rozwój internetu

Internet był pocz±tkowo wykorzystywany przede wszystkim w badaniach naukowych. W miarę rozwoju narzędzi ułatwiaj±cych posługiwanie się Internetem i wzrostu licz [...]

Dodano: 2008-03-30 10:21:11 , Wyświetleń: 1345 , Ocena: 14.9, Głosów: 61, Autor: pawlukewa

Internet - oddala czy zbliza ludzi?

Internet- oddala czy zbliża ludzi? Aby odpowiedzieć na to z pozoru proste pytanie, należy najpierw zastanowić się, „czym właściwie jest Internet?”. Mało [...]

Dodano: 2008-04-02 08:59:27 , Wyświetleń: 1082 , Ocena: 22.92, Głosów: 36, Autor: pawlukewa

Komunikowanie się ludzi

Ludzie od dawnych czasów próbowali się ze sobą porozumiewać. Nauczyli oni się komunikować ze sobą za pomocą przeróżnych środków: od wyrazu twarzy, poprzez gesty, aż [...]

Dodano: 2008-04-03 09:35:53 , Wyświetleń: 796 , Ocena: 15.09, Głosów: 43, Autor: pawlukewa

Historia Internetu (1)

Historia Internetu zaczyna się w końcu lat sześćdziesiątych. Departament Obrony rządu amerykańskiego rozpoczyna wtedy projekt badawczy realizowany przez agencję ARPA (Advan [...]

Dodano: 2008-04-04 11:00:02 , Wyświetleń: 11480 , Ocena: 36.89, Głosów: 35, Autor: pawlukewa

Telefonia Internetowa.

Telefonia internetowa - jeszcze kilka lat temu hasło to było popularne jedynie wśród małej grupki ludzi z branży komputerowej. Dzisiaj technologia ta nabiera zupełnie innego [...]

Dodano: 2008-04-05 11:33:30 , Wyświetleń: 1280 , Ocena: 29.24, Głosów: 37, Autor: pawlukewa

Portale internetowe.

Portal internetowy (portal site, Web portal) to serwis internetowy oferujący usługi takie jak zamieszczanie wiadomości - politycznych, gospodarczych, sportowych, bezpłatne kont [...]

Dodano: 2008-04-05 11:33:33 , Wyświetleń: 4551 , Ocena: 14.72, Głosów: 42, Autor: pawlukewa

Jak najlepiej wykorzystać Internet w szkole? (1)

Internet to ogólnoświatowy system wzajemnie połączonych komputerów i zmagazynowanych w nich informacji. Dlatego można go wykorzystać na wiele sposobów. Daje on możliwość [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:29 , Wyświetleń: 1154 , Ocena: 21.89, Głosów: 45, Autor: pawlukewa

Protokół TCP/IP Protokóły internet-u

TCP/ IP – Protokóły Internet-uINTERNET [ang. International net], informatyczna globalna sieć komputerowa oparta na tzw. protokole komunikacyjnym TCP/ IP (angielskie Tr [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:40 , Wyświetleń: 821 , Ocena: 17.22, Głosów: 45, Autor: pawlukewa

Edytory tekstowe

Edytory tekstu Edytory tekstu są praktycznie najpopularniejszym typem programów użytkowych działających na komputerach osobistych. Powód jest prosty - niezal [...]

Dodano: 2008-04-05 12:06:24 , Wyświetleń: 1348 , Ocena: 20.89, Głosów: 35, Autor: pawlukewa

Wirusy komputerowe I

Każdy użytkownik komputera na pewno słyszał, lub co gorsza "osobiście" miał do czynienia z wirusem. Jednak niewielu z nich zna zasadę ich działania, gdyż w tej dziedzi [...]

Dodano: 2008-04-06 15:11:59 , Wyświetleń: 3066 , Ocena: 25.52, Głosów: 32, Autor: pawlukewa

Wirusy komputerowe II

Pierwsze wirusy komputerowe dla IBM PC pojawiły się już w 1986 r., ale jeszcze dwa lata później wiele postaci świata informatycznego wątpiło w ich ist-nienie. Peter Nor [...]

Dodano: 2008-04-06 15:11:59 , Wyświetleń: 1034 , Ocena: 21.63, Głosów: 40, Autor: pawlukewa

Wirusy i ochronna antywirusowa III

Obecnie prawdopodobieństwo zainfekowania sprzętu komputerowego wirusem jest 20 razy większe niż w roku 1996. Aż 98% firm doœwiadczyło problemów z wirusami , w 63% przed [...]

Dodano: 2008-04-06 15:12:01 , Wyświetleń: 1185 , Ocena: 21.33, Głosów: 47, Autor: pawlukewa

Algorytmika - wprowadzenie

ALGORYTM to przedstawienie rozwiązania zadania w sposób uporządkowany, tj. z wyszczególnieniem kolejnych czynności. Opisanie zadania, czyli szukanie związku, jaki zachodz [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:45 , Wyświetleń: 918 , Ocena: 16.21, Głosów: 51, Autor: pawlukewa

Co to jest komputer?

Co to jest komputer?Komputer jest to uniwersalny system cyfrowy zdolny do wykonywania pewnego zbioru rozkazów (różnorodnych operacji elementarnych), w którym użytkownik mo [...]

Dodano: 2008-04-08 21:05:26 , Wyświetleń: 1245 , Ocena: 13.63, Głosów: 83, Autor: pawlukewa

Opis zycia komputera

Podstawową zasadą budowy komputerów , jest dysk twardy który jest mózgiem kazdego komputera. Natomiast drugim bardzo ważnym elementem budowy kompa jest procesor i pamięć ra [...]

Dodano: 2008-04-11 21:55:41 , Wyświetleń: 998 , Ocena: 16.96, Głosów: 48, Autor: pawlukewa

E-commerce

e-commerceNowe technologie, globalna sieć Internet, zmiany w mentalności, kulturze i wiedzy społeczeństwa pozwalają na bardzo dużą swobodę w projektowaniu i budowie ró [...]

Dodano: 2008-04-12 08:53:19 , Wyświetleń: 2332 , Ocena: 21.91, Głosów: 67, Autor: tom

Rozmowy przez Internet - IRC

WstępIRC to inny świat, świat wirtualny, świat który często działa jak narkotyk i uzależnia od siebie. Osobiście znam ludzi, którzy spędzają na IRC-u kilka godzin d [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:08 , Wyświetleń: 1164 , Ocena: 22.22, Głosów: 44, Autor: tom

Bezpieczeństwo i higiena pracy z komuterem

Wiek XX przyniósł nam bardzo dużo nowych odkryć. Jednym z najważniejszych jest komputer - genialny wynalazek, który bawi, uczy, usprawnił prace tysięcy ludzi. Jednak mało [...]

Dodano: 2008-06-12 19:53:36 , Wyświetleń: 1295 , Ocena: 70.52, Głosów: 20, Autor: tom

Budowa i dzialanie komputera.

Komputery PC są coraz częściej spotykane zarówno w domach jak i w miejscach pracy. Pomagają, uczą, bawią, niejednokrotnie ułatwiają nam pracę. Odznac [...]

Dodano: 2008-06-12 19:53:37 , Wyświetleń: 1063 , Ocena: 21.47, Głosów: 46, Autor: tom

Budowa wewnętrzna komputera i jego urządzenia peryferyjne.

Komputer jest to urządzenie składające się z wielu części.Podstawowe urządzenia w komputerze to: procesor,płyta główna,CD-ROM,stacja dyskietek,pamięć RAM,twardy dys [...]

Dodano: 2008-06-12 19:53:38 , Wyświetleń: 1888 , Ocena: 19.02, Głosów: 52, Autor: tom

Drukarki (1)

1.Definicja drukarki.Drukarka – komputerowe urządzenie peryferyjne, używane do drukowania tekstów i grafiki na papierze. Drukarki różnią się szybkością, jakości [...]

Dodano: 2008-06-12 19:53:40 , Wyświetleń: 1539 , Ocena: 17.71, Głosów: 33, Autor: tom

Formatowanie dysku twardego i dzielenie go na partycje

Formatowanie dysku twardego i dzielenie go na partycje oraz rozpoczęcie instalacji systemu operacyjnego1. Potrzebna nam będzie płyta CD instalacyjna Windows’a oraz dys [...]

Dodano: 2008-06-12 19:53:41 , Wyświetleń: 963 , Ocena: 18.71, Głosów: 37, Autor: tom

HTML i jego specyfikacja ( wprowadzenie )

HTML (Hypertext Markup Language) jest językiem opisu strony, niezbędnym do publikowania własnych stron WWW w Internecie. Konstrukcja języka HTML jest standardowa i określona o [...]

Dodano: 2008-06-12 19:56:50 , Wyświetleń: 2243 , Ocena: 17.05, Głosów: 42, Autor: tom

Internet jako narzędzie do pracy i żródło informacji

Internet to miliony komputerów na całym świecie, połączonych na stałe łączami sieciowymi. Jedynym punktem wspólnym tych wszystkich maszyn jest język porozumiewania si [...]

Dodano: 2008-06-12 19:56:50 , Wyświetleń: 1454 , Ocena: 19.93, Głosów: 44, Autor: tom

Komputery - budowa, historia, opis

Bez wątpienia przyszłość należy do komputerów. To, co kiedyś zajmowało ogromne ilości czasu i wysiłku umysłowego, dziś, dzięki automatyce i komputeryzacji, może być [...]

Dodano: 2008-06-12 19:56:51 , Wyświetleń: 1917 , Ocena: 19.61, Głosów: 55, Autor: tom

Pamięć RAM i ROM

Rodzaje pamięci1. Pamięć ROMW pamięciach nieulotnych typu ROM umieszczone są informacje stałe. ROM jest najbardziej niezawodnym nośnikiem informacji o dużej gę [...]

Dodano: 2008-06-12 19:56:52 , Wyświetleń: 5376 , Ocena: 24.34, Głosów: 31, Autor: tom

Rodzaje pamięci i Nośniki pamięci

Wyróżniamy dwa typy pamięci 1) magnetyczna 2) optyczna Magnetyczna Wszystkie typy pamięci na warstwach magnetycznych działają na tej samej zasadzie; na p [...]

Dodano: 2008-06-12 19:56:53 , Wyświetleń: 851 , Ocena: 21.72, Głosów: 38, Autor: tom

Wirusy komputerowe. Profilaktyka antywirusowa. Programy antywirusowe. (1)

Wstęp.Pierwsze wirusy komputerowe dla IBM PC pojawiły się już w 1986 r., ale jeszcze dwa lata później wiele postaci świata informatycznego wątpiło w ich istnienie. Pet [...]

Dodano: 2008-06-12 19:56:54 , Wyświetleń: 1534 , Ocena: 20.51, Głosów: 58, Autor: tom

Baza danych - Sciąga

ściągawka jest w załączniku [...]

Dodano: 2008-07-10 11:55:28 , Wyświetleń: 1111 , Ocena: 10.03, Głosów: 103, Autor: tom

Grafika Komputerowa

1.Pojęcie grafiki.Grafika komputerowa – jest to obraz tworzony lub poddawany obróbce za pomocą komputera. Istnieje rozróżnienie pomiędzy grafiką bitmapową i wekto [...]

Dodano: 2008-07-17 09:52:49 , Wyświetleń: 1093 , Ocena: 52.58, Głosów: 18, Autor: tom

Sposoby dystrybucji programów komputerowych

W niniejszej pracy zostały opisane formy rozprowadzania oraz typy licencji na oprogramowanie komputerowe. Można tu również znaleźć wyjaśnienie takich pojęć jak prawa autor [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:16 , Wyświetleń: 8066 , Ocena: 51.95, Głosów: 20, Autor: tom

Historia mikroprocesorów

MikroprocesoryProcesor jest układem scalonym będący podstawową częścią komputera. Wykonuje on kilkaset prostych czynności np. podstawowe instrukcje matematyczne czy kop [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:32 , Wyświetleń: 1376 , Ocena: 36.06, Głosów: 35, Autor: tom

Mikroprocesory (2)

MikroprocesoryProcesor jest układem scalonym będący podstawową częścią komputera. Wykonuje on kilkaset prostych czynności np. podstawowe instrukcje matematyczne czy kop [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:32 , Wyświetleń: 1295 , Ocena: 61.81, Głosów: 20, Autor: tom

Historia systemów operacyjnych

1987r.IBMMS-OS/2 wer.1.0WINDOWS 2.01988r.WINDOWS 256IBM OS/2 wer.1.1-pierwszy system graficzny1990r.WIN 3.01992r.WIN 3.11993r.WIN fw 3.11 WIN nt [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:37 , Wyświetleń: 4359 , Ocena: 21.58, Głosów: 49, Autor: tom

Poczatek maszyn ktore zostaly nazwane komputerami

1981-przedstawienie przez firme IBM maszyny ktora zostala nazwana komputerem.1983-IBM przedstawienie kompetera ktory zostal nazwany PCXT.1983-IBM zbudowało komputer nazwan [...]

Dodano: 2008-07-18 10:44:37 , Wyświetleń: 824 , Ocena: 38, Głosów: 18, Autor: tom

Wirusy komputerowe (1)

Nie daje tutaj referatu,jest w załączniku, robie tak bo w referacie są zdjęcia.Tutaj daje tekst bez obrazków:1.Wirus komputerowy to kod, który wskutek braku systemowe [...]

Dodano: 2008-07-23 10:04:34 , Wyświetleń: 1662 , Ocena: 37.72, Głosów: 28, Autor: GOSIA288

Drukarki - referat

DrukarkiDrukarka mozaikowaDrukarka mozaikowa (igłowa) należy do drukarek uderzeniowych, w których obraz na powierzchni papieru jest tworzony przez element uderzając [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:30 , Wyświetleń: 987 , Ocena: 37.96, Głosów: 22, Autor: GOSIA288

Nośniki informacji u progu XXI wieku

Dyskietki w rozmiarze niewielkiego zeszytu są jednym z większych osiągnięć informatyki, często jako nośnik stosuje się kasetę magnetofonową, jeszcze [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:31 , Wyświetleń: 2600 , Ocena: 41.05, Głosów: 18, Autor: GOSIA288

Skaner, aparat cyfrowy i fax - referat

SKANERSkaner, w poligrafii urządzenie elektroniczne do rejestrowania i zmieniania tonalności oraz barw reprodukowanego oryginału, a także urządzenie służące do zamiany [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:32 , Wyświetleń: 894 , Ocena: 10.98, Głosów: 83, Autor: GOSIA288

Technologie internetowe

We współczesnym świecie coraz ważniejszym narzędziem pracy staje się Internet. Ludzie na całym świecie za jego pośrednictwem pracują, dokonują zakupów, zarządzają swo [...]

Dodano: 2008-07-30 23:15:12 , Wyświetleń: 931 , Ocena: 69.71, Głosów: 13, Autor: GOSIA288

Funkce klawiatury

1.Esc - Jest to jeden z klawiszy funkcyjnych i służy do rezygnacji z wykonania polecenia 2.F1 - Jest to jeden z klawiszy funkcyjnych służący do wywoływania Pomocy w Syst [...]

Dodano: 2008-08-01 16:39:47 , Wyświetleń: 950 , Ocena: 28.59, Głosów: 28, Autor: GOSIA288

Jak najlepiej wykorzystać Internet w szkole? (2)

Internet to ogólnoświatowy system wzajemnie połączonych komputerów i zmagazynowanych w nich informacji. Dlatego można go wykorzystać na wiele sposobów. Daje on możliwość [...]

Dodano: 2008-08-01 16:39:48 , Wyświetleń: 1109 , Ocena: 45.54, Głosów: 23, Autor: GOSIA288

Charakterystyka układów wykonanych w technologii TTL.

Technologia TTL to tranzystorowo- tranzystorowa monolityczna technika bipolarna (ang. Transistor Transistor Logic). Cechą charakterystyczną układów TTL jest zastosowanie w nich [...]

Dodano: 2008-08-04 20:17:39 , Wyświetleń: 1752 , Ocena: 79.69, Głosów: 12, Autor: GOSIA288

Hermetyzacja układów scalonych.

Przyrządy półprzewodnikowe oraz monolityczne układy scalone muszą być chronione przed wpływem środowiska. Do tego celu stosuje się hermetyczne obudowy. Hermetyzację ukła [...]

Dodano: 2008-08-04 20:17:41 , Wyświetleń: 808 , Ocena: 35.8, Głosów: 19, Autor: GOSIA288

Bramka NAND

Objaśnienie zasady działania bramki NAND na podstawie struktury wewnętrznej wykonanej w technologii TTL. Tranzystor wieloemiterowy T1 realizuje operację AND. Tranz [...]

Dodano: 2008-08-04 20:17:46 , Wyświetleń: 1025 , Ocena: 16.36, Głosów: 58, Autor: GOSIA288

Edytor tekstu (2)

Temat: Edytor tekstuQR-TEKST DLA WINDOWS to w pełni profesjonalny edytor !. QR-TEKST DLA WINDOWS to w pełni profesjonalny edytor tekstu umożliwiający autom [...]

Dodano: 2008-08-23 08:44:15 , Wyświetleń: 1096 , Ocena: 93.88, Głosów: 7, Autor: Michalk88

Edytor tekstu (1)

WprowadzenieProgram Microsoft® Word 2000 zaprojektowano jako najłatwiejsze na świecie rozwiązanie, służące do tworzenia dokumentów drukowanych, witryn WWW i redagowa [...]

Dodano: 2008-08-23 08:44:17 , Wyświetleń: 1572 , Ocena: 77, Głosów: 9, Autor: Michalk88

Katalogi elementów biernych

Z katalogów możemy dowiedzieć się o budowie, parametrach, zastosowaniu i dane techniczne danego elementu. Dla przykładu opisze na podstawie katalogów cewki.Cewki są elem [...]

Dodano: 2008-08-24 11:15:31 , Wyświetleń: 965 , Ocena: 15.68, Głosów: 52, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Przedmioty ścisłe
Chemia Chemia
Fizyka Fizyka
Informatyka Informatyka
Matematyka Matematyka


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?